Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe 6 listopada

W dniach od do odbywają się III Rybnickie Dni Przedsiębiorczości realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jako Partner aktywnie włączyła się w organizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w otwartym „Śniadaniu Biznesowym”, które zostało wpisane w cykl wydarzeń Rybnickich Dni Przedsiębiorczości. Śniadanie odbędzie się w godz. od do w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Gościem Śniadania będzie między innymi Pan Szymon Twardoń — Doradca Energetyczny dla Województwa Śląskiego z WFOŚiGW w Katowicach. Temat, który będzie omawiany, to Możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach z zakresu ochrony atmosfery z Programu Czyste Powietrze:

  • dla przedsiębiorców,
  • dla osób prywatnych.

Dobre praktyki w zakresie ograniczania niskiej emisji przedstawi Pan Andrzej Wycisk, Prezes Zarządu Ciepłowni Rydułtowy Sp.o.o.

Nadal kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć” prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Odpłatność za Śniadanie wynosi 30  — płatne w dniu spotkania. Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w Śniadaniu.