Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie nowej ustawy z  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie odbędzie się godz. od do w Sali konferencyjnej Izby, a poprowadzi je Pan Kamil Hałys z Kancelarii Radcy Prawnego w Jastrzębiu­‑Zdroju.

Cena szkolenia wynosi 150  + VAT (10 % rabatu dla Członków Izby). Zgłoszenia i płatność należy przesłać do — pobierz formularz zgłoszenia. Opłatę można uregulować przelewem na konto:

BGŻ BNP Paribas S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0330 0710

Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 32 42 37 566 codziennie w godz. .

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

 1. Na czym polega proceder prania brudnych pieniędzy:
  • pranie brudnych pieniędzy jako przestępstwo;
  • pranie brudnych pieniędzy jako zjawisko ekonomiczne;
  • metody prania brudnych pieniędzy;
  • skala zjawiska prania brudnych pieniędzy w Polsce na tle krajów UE.
 2. „Nowa” ustawa z  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu — informacje ogólne:
  • cel uchwalenia;
  • „nowa” ustawa a dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z  w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (…);
  • najważniejsze zmiany w zestawieniu ze „starą” ustawą z  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 3. Przedsiębiorcy niewykonujący działalności w specyficznej branży jako instytucje obowiązane.
 4. Obowiązki nakładane przez „nową” ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (…) i sposoby realizacji tych obowiązków:
  • wyznaczenie osób z kadry kierowniczej i personelu obowiązanych do wdrożenia wymogów „nowej” ustawy;
  • sporządzenie oceny ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy w prowadzonej działalności;
  • sporządzenie oceny ryzyka danej transakcji;
  • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego:
   • identyfikacja klienta, osób upoważnionych do działania w imieniu klienta oraz beneficjentów rzeczywistych;
   • ocena stosunków gospodarczych klienta;
   • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta;
   • kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego podstawowe, kiedy uproszczone, a kiedy wzmożone?
  • szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy;
  • wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przypadków naruszeń przepisów z zakresu prania pieniędzy;
  • zachowanie tajemnicy w stosowaniu obowiązków związanych z praniem pieniędzy;
  • wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • rejestracja transakcji powyżej określonych progów kwotowych;
  • obowiązki względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz prokuratora;
  • obowiązek wstrzymania transakcji;
  • możliwość podzlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania niektórych obowiązków.
 5. Obowiązki w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu:
  • szczególne środki ograniczające.
 6. Kontrole GIIF.
 7. Sankcja za naruszenie obowiązków instytucji obowiązanej:
  • administracyjne kary pieniężne;
  • odpowiedzialność karna.