Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie „Przy Kawie” 13 września

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza na spotkanie „Przy Kawie” w Sali konferencyjnej Izby.

Gościem spotkania będzie Pan Artur Gliwicki — Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Tematem spotkania będą „Plany inwestycyjne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w latach 2019–2023”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla Członków Izby. Po spotkaniu będzie możliwość kojarzenia firm poprzez wymianę oferty gospodarczej między uczestnikami spotkania.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do , tel. +48 32 42 37 566 lub e‑mailem: biuro@izbaph.rybnik.pl.