Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Ochrona danych osobowych w 2018 roku roku zgodnie z RODO”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na kontynuację szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych pt. „Ochrona danych osobowych w 2018 roku roku zgodnie z RODO”.

Przedmiotem szkolenia jest ochrona danych osobowych w firmach, a w szczególności jak wdrożyć RODO, które będzie wymagało zaangażowania się organizacji w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do profilu prowadzonej działalności.

Szkolenie odbędzie się godz. od do w Sali konferencyjnej Izby, a poprowadzi je Pan Tomasz Cygan z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach.

Cena szkolenia wynosi 250  + VAT (10 % rabatu dla Członków Izby). Cena zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy, lunch i certyfikat. Zgłoszenia i płatność należy przesłać do . Opłatę można uregulować przelewem na konto:

BGŻ BNP Paribas S.A.
87 2030 0045 1110 0000 0330 0710

Zgłoszenia przyjmujemy do pobierz formularz. Zgłoszenia można dokonać za pomocą:

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 32 42 37 566 codziennie w godz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia

 1. Informacje wprowadzające na temat zmian w ochronie danych osobowych:
  • zmiany w definicjach;
  • zakres podmiotowy RODO i zakres przedmiotowy RODO;
  • zasady ochrony danych osobowych;
  • rozliczalność danych osobowych.
 2. Warunki dopuszczalności przetwarzania danych, w tym:
  • podstawa przetwarzania danych;
  • powierzenie przetwarzania danych;
  • cel przetwarzania danych;
  • udostępnianie danych osobowych;
  • prawa osób, których dane dotyczą;
  • powierzenie przetwarzania danych.
 3. Obowiązki informacyjne Administratora.
 4. Inspektor Ochrony Danych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji):
  • wymagania dla osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych;
  • obligatoryjne wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych;
  • obowiązki Inspektora Ochrony Danych;
  • umocowanie Inspektora Ochrony Danych.
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  • bezpieczeństwo przetwarzania;
  • obowiązki notyfikacyjne;
  • zmiany w polskich przepisach i inne projektowane regulacje — ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 oraz ustawa o ochronie danych osobowych.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:
  • sankcje cywilne oraz administracyjne, w tym prawo do odszkodowania, kary pieniężne;
  • uprawnienia naprawcze organu nadzorczego.