Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Podpisy elektroniczne: zakończenie stosowania algorytmu SHA­‑1

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Certyfikaty z SHA­‑1 wygenerowane do pozostaną uznawane we wszystkich krajowych systemach i zachowają ważność do końca okresu w nich wskazanego.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/zbliza-sie-termin-zakonczenia-stosowania-sha-1-przy-skladaniu-podpisow-i-pieczeci