Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie informacyjne Prawo Pracy oraz planowane zmiany

Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku zorganizowała spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którego celem było przedstawienie planowanych zmian w Prawie Pracy.

Gościem spotkania była Pani mgr Iwona Cerzańska – Nowak - Prawnik Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach Oddział w Rybniku.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w dniu 22 marca 2018r.

Galeria