Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — listopad 2017

W dniach 13–24 listopada 2017r. odbywają się Rybnickie Dni Przedsiębiorczości realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jako Partner aktywnie włączyła się w organizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w otwartym „Śniadaniu Biznesowym” które zostało wpisane w cykl wydarzeń Rybnickich Dni Przedsiębiorczości.

Na śniadaniu przedstawimy Państwu następujące tematy:

  • Telewizja TVT Sp. z o.o. — zasięg, oglądalność, możliwość współpracy” — Pan Roman Olma Prezes Zarządu TVT.
  • Będziemy również gościć Pana Piotra Kucharskiego Kierownika Zespołu ds. Promocji i Informacji Punktu Informacyjnego EFS, który zapozna Państwa z możliwościami skorzystania z dofinansowania szkoleń i doradztwa omawiając temat: „Śląskie Inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm sektora MSP
  • Przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Korporacyjne w Katowicach przedstawi Państwu „Finansowanie <łańcucha dostaw> z zastosowaniem faktoringu klasycznego i odwrotnego, jako nowoczesne narzędzie finansowe stanowiące odpowiedź na trudne czasy”. Powiązanie faktoringu klasycznego i odwrotnego otwiera możliwości finansowania całej transakcji handlowej, poczynając od zakupu surowca/towaru/usługi, poprzez logistykę/cykl produkcji, na finansowaniu sprzedaży kończąc.
  • Nadal kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć” prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Śniadanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. w godzinach 9.00 — 10.30 w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku — Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 25 zł — płatne w dniu spotkania.

Zgłoszenie udziału do 10 listopada 2017 r. do godziny 10.00, prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w Śniadaniu.