Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie informacyjne US JPK 2018 — 26.10.2017

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy z Urzędem Skarbowym w Rybniku zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu informacyjnym, którego celem jest omówienie JPK czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od początku 2018 r. firmy, w tym także mikroprzedsiębiorstwa będą zobowiązane do comiesięcznego tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Tym samym wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu.

Jak to będzie wyglądało w praktyce oraz jak się do tego przygotować — o tym wszystkim poinformują Państwa na szkoleniu pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Rynek 12 w Rybniku, w dniu i potrwa ok. 2 godzin.

Po szkoleniu odbędzie się dyskusja oraz poczęstunek kawowy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla Członków Izby, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl do dnia .

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu.