Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie informacyjne ZUS e­‑składka 2018

Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu informacyjnym, którego celem jest przedstawienie e-Składki.

Od 1 stycznia składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych będą płacone jednym przelewem na jeden indywidualny dla płatnika składek numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie jeden. Jak to będzie wyglądało w praktyce oraz jak się do tego przygotować – o tym wszystkim poinformujemy Państwa na szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Rynek 12 w Rybniku, w dniu 4 października 2017 roku o godzinie 10.00 ipotrwa ok. 1,5 godziny.

Po szkoleniu odbędzie się dyskusja oraz poczęstunek kawowy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla Członków Izby, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej: biuro@izbaph.rybnik.pl do dnia 2 października 2017r.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu.