Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — wrzesień 2017

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkanie Prezesów - Dyrektorów - Właścicieli firm członkowskich na pierwsze po wakacjach „Śniadanie Biznesowe”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na śniadaniu gościć będziemy Pana mjr Krzysztofa Karwowskiego Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, który przedstawi Państwu „Ministerialny Program Pracy dla Więźniów – prezentacja oferty zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju”.

Nadal również kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć” prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Śniadanie odbędzie się w dniu 5 września 2017r. w godzinach 9.00 - 10.30 w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku - Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Zgłoszenie udziału do 4 września 2017r. do godziny 10.00, prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl .

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.