Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie [18 maja] — „Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska”

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w dniu , a poprowadzi je Pani Sylwia Brzezicka­‑Tesarczyk — Ekspert w dziedzinie Prawa Ochrony Środowiska. Szkolenie rozpocznie się o godzinie , a zakończenie planowane jest na godzinę .

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do poprzez fax, e‐mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto BGŻ BNP Paribas S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0330 0710.

tel./fax 32 4221168, e‐mail: biuro@izbaph.rybnik.pl

Rynek 12, 44-200 Rybnik

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy DOC PDF

Program szkolenia

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Omówienie zmiany przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20116r.poz.672 z późn. zm.) wprowadzoną art.13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz.2255).
  • Zasady ogólne uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
  • Zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska
  • Brak pozwolenia a opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Opłata za wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów
  • Opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
  • Opłaty podwyższone
  • Wymagane dokumenty
  • Sposób dostarczania dokumentów
  • Terminy i sposób załatwiania sprawy
  • Wypełnianie formularza online dla przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu
 2. KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • Sposób wprowadzania raportu do Krajowej Bazy
  • Logowanie i ogólne zasady
  • Uzupełnienie i zmiana danych podmiotu
  • Miejsce korzystania ze środowiska
  • Wnioski dla podmiotu
  • Sporządzenie raportu dla podmiotu
  • Sprawozdania dla miejsc korzystania ze środowiska
  • Sprawozdania dla miejsc korzystania ze środowiska, w których nie są eksploatowane instalacje oraz w których są eksploatowane instalacje
  • Charakterystyka źródła wchodzącego w skład instalacji
  • Dane dotyczące emitorów
  • Dane dotyczące środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji
  • Paliwa, odpady, surowce
  • Produkcja i przetwarzanie
  • Emisja gazów cieplarnianych i innych substancji
  • Emisja z procesów prowadzonych poza instalacją
  • Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu
 3. Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
  • Obowiązek ewidencji odpadów
  • Wytwórca odpadów
  • Kogo dotyczy obowiązek ewidencji odpadów, a kogo nie
  • Wymagane dokumenty
  • Terminy i sposób załatwiania sprawy
  • Wypełnienie formularza dla przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu