Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Zmiany w ustawach podatkowych 2016/2017

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie

Zmiany w ustawach podatkowych wprowadzone w roku 2016 i planowane zmiany na rok 2017

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w dniu 10.02.2017, a poprowadzi je Pan Mariusz Gałuszka - Doradca Podatkowy z 25-letnim stażem, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Katowicach. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.00, a zakończenie planowane jest na godzinę 15.00.

Opłata za szkolenie wynosi 250zł + VAT, cena obejmuje autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Członkowie Izby otrzymują 10% rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do 08.02.2017 poprzez fax, e-mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto BGŻ BNP Paribas S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0330 0710 .

tel./fax 32 4221168, e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl

Rynek 12, 44-200 Rybnik

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy: DOC

 


Program szkolenia

 1. Podatek od towarów i usług
  • Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 1 lipca 2015 oraz 01 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 605)
  • Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052)
  • Rozporządzenie MF z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1124)
  • Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje od 1 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454)
  • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r poz. 2024)
  • Rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r poz. 2177).
 2. Podatki dochodowe
  • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy- Ordynacja podatkowa z 16 stycznia 2015 r. obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 251) - Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
  • Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Ustawa z dnia 10 lipca 2015 (Dz. U. dnia 3 września 2015 r. poz. 1296)
  • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932) - Dokumentacja cen transferowych
  • Zmiana niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów - ustawa z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 13 października 2015 r., poz. 1595)
  • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 780)
  • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym osób prawnych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1550)
  • Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 listopada 2016 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 1926)
 3. Inne Ustawy
  • Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2014 r. (Dz. U. z 23 października 2014 r., poz. 1831)
  • Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  (Dz. U. z 18 sierpnia 2015 r., poz. 1197)
  • Zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa oraz stan niektórych innych ustaw - Ustawa z dnia 10.09.2015 (Dz. U. z 20 października 2015 r. poz. 1649))
  • Zmiana niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. (Dz . U. z dnia 2 listopada 2015 r. poz. 1767)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 (Dz. U. z 23 października 2015 r., poz. 1676.)
  • Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Ustawa z dnia 13 maja 2016 r.  (Dz. U. z 2016 r., poz. 846)
   • - JPK obowiązuje od 01 lipca 2016 r.
   • - Klauzula unikania opodatkowania obowiązuje od 15 lipca 2016 r.
  • Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 01 stycznia 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)
  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dnia 16 grudnia 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).
 4. Wyroki i interpretacje w sprawach podatkowych
  • Wyroki i interpretacje w sprawach podatkowych

Galeria

IPHROP / Archiwum