Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — grudzień 2016

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów — Dyrektorów — Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na Śniadaniu zostanie przedstawiony Państwu nowy model samochodu marki „Toyota C‑HR” firmy Toyota Konsek z Rybnika oraz nadal kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć” prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Śniadanie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r. w godzinach w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku — Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Zgłoszenie udziału do 2016 r. do godziny , prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.