Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Bezpieczeństwo IT”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie „Bezpieczeństwo IT.

Przedmiotem szkolenia jest wskazanie praktycznych metod i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa IT w firmie.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w dniu , a poprowadzi je Pan Tomasz Cygan — Adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Szkolenie rozpocznie się o godzinie , a zakończenie planowane jest na godzinę .

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i lunch oraz certyfikat. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto BGŻ BNP Paribas S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0330 0710.

tel./fax 32 4221168, e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl

Rynek 12, 44‑200 Rybnik

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy: PDF DOC

Program szkolenia

 1. Zagadnienia wstępne.
  • Źródła prawa.
  • Normy pozaprawne.
  • Procedury, regulaminy, standardy — struktura i różnice.
 2. Regulacje obligatoryjne.
  • Regulamin pracy.
  • Polityka bezpieczeństwa.
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
  • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulacje fakultatywne.
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Regulaminy własności intelektualnej.
  • Polityka prywatności.
  • Kodeksy dobrych praktyk.
  • Kodeksy etyczne.
  • Regulaminy poufności.
 4. Tworzenie dokumentów oraz ich zmiana.
  • Metodologia tworzenia dokumentów. Plan dokumentacji.
  • Zagadnienie audytu „zerowego” — inwentaryzacja zasobów.
  • Właściciele procesów.
  • Osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentacji.
  • Wdrożenie dokumentu. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie.
  • Zmiana dokumentacji.
 5. Bezpieczeństwo dla administratorów:
  • Polityki bezpieczeństwa systemów.
  • Procedury eksploatacyjne.
  • Procedury bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, technicznego i informatycznego.
  • Procedury ciągłości (BCPBCM).
  • Procedury disaster recovery.
  • Regulaminy dla kontrahentów.
  • Procedury konserwacji i naprawy sprzętu.
 6. Bezpieczeństwo dla użytkowników:
  • Regulaminy sieci.
  • Regulamin używania sprzętu przenośnego.
  • Regulamin użytkowania Internetu.
  • Regulamin BYOD.