Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — październik 2016

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na Śniadaniu zostanie przedstawiony Państwu portal internetowy „Rybnik dla biznesu” przez Pana Łukasza Tkocza, Kierownika Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rybnika, oraz kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć” prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Śniadanie odbędzie się w dniu w godzinach —  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Zgłoszenie udziału do do , prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.