Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Ochrona danych osobowych w biznesie”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na kontynuację szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych pt. „Nowe obowiązki, nowe sankcje — do równowartości 20 000 000 euro. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych — rozporządzenie z .

Przedmiotem szkolenia jest analiza i wskazanie praktycznych rozwiązań wynikających z przepisów rozporządzenia. Omówione zostaną:

 • prawa podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą),
 • uprawnienia organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych),
 • obowiązki i odpowiedzialność administratora danych, podmiotu przetwarzającego,
 • rola inspektora ds. ochrony danych (obecnie administrator bezpieczeństwa informacji),
 • obowiązki osób przetwarzających dane osobowe.

Szkolenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Izby w , a poprowadzi je Pan Tomasz Cygan — Adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Szkolenie rozpocznie się o godzinie , a zakończenie planowane jest na godzinę .

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i lunch oraz certyfikat. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. o. Rybnik
03 1560 0013 2367 0288 6534 0001

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy: PDF, DOC.

Program szkolenia

 • podstawy i założenia zmian w przepisach;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z  w sprawie ochrony danych fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a ustawa z  o ochronie danych osobowych;
 • przepisy ogólne — zakres podmiotowy i przedmiotowy;
 • podstawowe pojęcia;
 • zasady przetwarzania danych osobowych;
 • prawa osoby, której dane dotyczą;
 • administrator i podmiot przetwarzający;
 • inspektor ochrony danych (ABI);
 • organy nadzorcze;
 • środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.