Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — maj 2016

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na Śniadaniu zostanie przedstawiony Państwu „Program Rozwoju Eksportu w Banku Zachodnim WBK” przez Panią Małgorzatę Kendzia, Bankiera, oraz przez Panią Jowitę Józefowicz, Specjalistę ds. handlu zagranicznego.

Śniadanie odbędzie się w dniu w godzinach —  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Zgłoszenie udziału do do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.