Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Odnawialne źródła energii — fotowoltaika”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie „Odnawialne źródła energii — fotowoltaika”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w , a poprowadzi je Pan Artur Kalicki — Specjalista w dziedzinie opracowywania oraz wdrażania strategii rozwoju instalacji fotowoltaicznych.

Szkolenie rozpocznie się o , a zakończenie planowane jest na .

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i lunch oraz certyfikat. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. oddział Rybnik
03 1560 0013 2367 0288 6534 0001

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy: DOC

Program szkolenia

 • Wstęp do Fotowoltaiki — omówienie zasad działania instalacji fotowoltaicznych, dostępnych warunków nasłonecznienia w Europie oraz w Polsce.
 • Rozwój rynku PV — benchmark rynków europejskich oraz rynku polskiego wraz z przedstawieniem sumarycznych ilości instalacji fotowoltaicznych wraz z omówieniem zasad wsparcia.
 • Rodzaje instalacji — podział instalacji ze względu na sposób podłączenia do sieci, konstrukcję wsporczą, lokalizację oraz moc.
 • Omówienie podzespołów instalacji fotowoltaicznych — przedstawienie oraz szczegółowe omówienie głównych elementów instalacji fotowoltaicznych, w tym: modułów fotowoltaicznych, inwerterów, systemów monitoringu, okablowania, złączy oraz zabezpieczeń.
 • Podział prawny instalacji fotowoltaicznych — przedstawienie klasyfikacji instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem zapisów Ustawy o Odnawialnych Źródłach energii oraz jej nowelizacji, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Ramowy przegląd procesu inwestycyjnego — omówienie przepisów oraz etapów procesu inwestycyjnego dla mikroinstalacji oraz dużych instalacji fotowoltaicznych.
 • Omówienie warunków projektowania instalacji fotowoltaicznych — zasady projektowania, dobór lokalizacji instalacji, optymalizacja produkcji energii, prawne wymogi projektowe instalacji fotowoltaicznych.
 • Symulacja produktywności instalacji — przedstawienie zasad prognozowania produkcji energii elektrycznej.
 • Monitoring i badania efektywności instalacji — rodzaje monitoringu pracy instalacji, porównanie produkcji energii elektrycznej z modułów wyprodukowanych w technologiach monokrystalicznej, polikrystalicznej, cienkowarstwowej.
 • Zasady rozliczeń nadwyżek energii z instalacji — omówienie systemów wsparcia oraz przedstawienie analizy rentowności instalacji fotowoltaicznych.