Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — kwiecień 2016

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

W miesiącu kwietniu Izba organizuje Śniadanie w ramach Rybnickich Dni Pracodawcy, które odbywają się w dniach od do w Rybniku.

Na Śniadaniu przedstawimy Państwu następujące prezentacje:

  • prezentacja Banku Polskiego PKO BP skierowana do MSP pt. „Wykorzystaj szansę” — Michał Kaczmarek, Kierownik Zespołu,
  • „Strategia w zakresie innowacyjności rozwojem przedsiębiorstw sektora komunalnego we współpracy z instytucjami naukowo­‑badawczymi” — Janusz Karwot, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rybniku,
  • „Dynamika Talentów” — Joanna Korbel, PARTNER LIBRES GROUPS;

oraz kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć”, prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Śniadanie odbędzie się w  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.