Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Ochrona danych osobowych w biznesie”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie „Ochrona danych osobowych w biznesie”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w , a poprowadzi je Pan Tomasz Cygan — Adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Szkolenie rozpocznie się o , a zakończenie planowane jest na .

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy i lunch oraz certyfikat. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. oddział Rybnik
03 1560 0013 2367 0288 6534 0001

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy: PDF DOC

Program szkolenia

 • Podstawy systemu ochrony danych osobowych:
  • źródła prawa;
  • unijna reforma przepisów — nowe rozporządzenie;
  • podstawowe pojęcia — w szczególności pojęcie danych osobowych, zbiór danych, przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczanie danych w systemie informatycznym;
  • podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych;
  • podmiot danych;
  • osoba przetwarzające dane osobowe;
  • podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych;
  • administrator bezpieczeństwa informacji;
  • administrator danych;
  • zasady przetwarzania danych osobowych;
  • incydenty i zagrożenia.
 • Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  • kontrola GIODO;
  • rejestracja zbiorów;
  • postępowanie przed GIODO;
  • sankcje nakładane przez GIODO;
  • nowe uprawnienia GIODO;
  • rola ABI w postępowaniu przed GIODO.
 • Warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych:
  • dopuszczalność przetwarzania danych osobowych;
  • dopuszczalność przetwarzania danych osobowych „wrażliwych”;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych.
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
  • obowiązki informacyjne;
  • obowiązki informacyjne w przypadku pozyskania danych osobowych z innego źródła niż podmiot danych;
  • prawo do żądania informacji o przetwarzanych danych;
  • prawo żądania zaprzestania przetwarzanych danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • prawo wglądu do danych i ich poprawiania;
  • prawo do żądania wszczęcia kontroli;
  • legalność monitorowania pracowników.
 • Obowiązki administratora danych:
  • obowiązki techniczne;
  • obowiązki organizacyjne;
  • obowiązki osobowe — administrator bezpieczeństwa informacji;
  • prowadzenie dokumentacji;
  • zabezpieczenie systemu informatycznego — poziomy bezpieczeństwa;
  • użytkowanie sprzętu poza obszarem przetwarzania danych osobowych;
  • obowiązki podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych:
  • odpowiedzialność karna;
  • odpowiedzialność cywilna;
  • odpowiedzialność pracownicza;
  • odpowiedzialność administracyjno­‑finansowa.