Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — luty 2016

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Gościem śniadania będzie Pani Anna Michalczyk — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, która omówi procedury korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku.

Przedstawimy Państwu również prezentację Pana Janusza Bednorza, Dyrektora Handlowego Termospec Sp. z o.o. na temat „Propozycji sposobu rozwiązania niskiej emisji” oraz kontynuujemy cykl pt. „Nie mam co na siebie włożyć” prowadzony przez Pana Andrzeja Żylaka, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, Prezesa Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Śniadanie odbędzie się w  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 25  — płatne w dniu spotkania.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.