Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — styczeń 2016

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przedstawimy Państwu między innymi prezentację Firmy Ośrodek Białecki Sp.o.o. z siedzibą w Jastrzębiu­‑Zdroju oraz jej oferty szkoleniowej. Ponadto zostanie zaprezentowana informacja o możliwości skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r. na warunkach określonych w nowych priorytetach.

Śniadanie odbędzie się w  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 20  — płatne w dniu spotkania.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail: biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.