Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — listopad 2015

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przedstawimy Państwu między innymi prezentację pt. „Ogrzewaj czysto i wydajnie energią z pelletu” — prezentacja brykietu oraz pelletu drzewnego firmy PPH „Brykiet” Sp.o.o. w Rybniku, oraz porozmawiamy o roli mediacji w odniesieniu do spraw gospodarczych z Panią Magdaleną Mirosławską — Dyrektorem Ośrodka Mediacji Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex”.

Wśród uczestników śniadania Firma „Brykiet” przeprowadzi losowanie w celu przekazania bezpłatnego bonu na 100 kg swoich produktów.

Śniadanie odbędzie się w  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 20  — płatne w dniu spotkania.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.