Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Projekt ELAN — wrzesień 2015

W ramach funduszy Unii Europejskiej realizowany jest trzyletni projekt ELAN, którego celem jest wspieranie europejskich przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć gospodarczych w Ameryce Południowej opartych na transferze technologii.

ELAN oferuje Państwu sieć kilkudziesięciu instytucji z 7 krajów Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk, Kolumbia, Peru, Kostaryka), których zadaniem jest pomoc europejskim przedsiębiorcom w identyfikowaniu potencjalnych partnerów biznesowych, nawiązywaniu z nimi kontaktów oraz uruchamianiu przedsięwzięć biznesowych.

W ramach projektu organizowane są m.in. spotkania „networkingowe” służące nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami i z instytucjami wspierającymi projekt (wspomniana wyżej sieć kilkudziesięciu instytucji). Jest to unikalna szansa zaprezentowanie swojej oferty i nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami i z lokalnymi instytucjami ukierunkowanymi na udzielenie Państwu wsparcia w uruchamianiu przedsięwzięć gospodarczych.

W tym roku, w październiku i listopadzie, organizowanych jest siedem konferencji „networkingowych” we wszystkich krajach Ameryki Południowej uczestniczących w projekcie. Uczestnictwo w nim dla polskich przedsiębiorców (MSP, ale także instytutów badawczych) jest bezpłatne; projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.