Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — październik 2015

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Gościem śniadania będzie Pani Barbara Szpakowska — Dyplomowany Coach, trener rozwoju osobistego. Tematem spotkania będzie „Skuteczny lider, czyli jak zacząć zmieniać Twoich pracowników w zespół przynoszący większe zyski”.

Przedstawimy Państwu również prezentację papieru ekologicznego Firmy EPSC Sp.o.o.

Śniadanie odbędzie się w  w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 20  — płatne w dniu spotkania.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.