Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadanie Biznesowe — wrzesień 2015

Po wakacjach Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ponownie zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkania Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Gościem śniadania będzie Pani Grażyna SzwedaDyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Tematem spotkania jest „Program dofinansowania przedsiębiorstw” realizowany przez ZUS (bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu).

Śniadanie odbędzie się w dniu (planowany czas ok. 2 godz.) w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 20  — płatne w dniu spotkania.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.