Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości — 2015.04.28

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego we współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców, którego celem jest przedstawienie możliwości wsparcia dla sektora mikro, małych i średnich oraz dużych firm w ramach działań RPO WSL 2014–2020, za wdrażanie których odpowiada Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

W ramach spotkania zostanie zaprezentowana oferta RPO WSL 2014–2020 oparta o zapisy zatwierdzonych dokumentów i wytycznych, w tym Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Spotkanie będzie dostosowywane zarówno do bieżących potrzeb uczestników jak i do danego etapu zatwierdzania dokumentacji. Po spotkaniu odbędzie się dyskusja oraz poczęstunek kawowy.

Spotkanie odbędzie się w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a, w .

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail biuro@izbaph.rybnik.pl do .

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.