Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadania Biznesowe — marzec 2015

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza Członków Izby na kolejne organizowane comiesięcznie spotkanie Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadania Biznesowego”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne koleżankom i kolegom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Śniadanie odbędzie się w dniu (planowany czas ok. 1,5 godz.) w „Rezydencji pod Wiatrakiem” w Rybniku­‑Popielowie, ul. Konarskiego 48a.

Odpłatność za śniadanie wynosi 20  — płatne w dniu spotkania.

Na śniadaniu będą do dyspozycji Państwa przygotowane przez pracowników ZUS o. Rybnik stanowiska eksperckie z zakresu zasiłków, składek oraz dla spraw emerytalno­‑rentowych.

Zgłoszenie udziału do prosimy potwierdzić tylko w formie elektronicznej na adres e‑mail biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu.