Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie: „Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2015” — 2015.01.28

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie „Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2015”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w dniu , a poprowadzi je Pani mgr Krystyna Gamoń — Doradca Podatkowy i Pan Mariusz Gałuszka z Kancelarii Podatkowej ROWINGA. Szkolenie rozpocznie się o godzinie , a zakończenie planowane jest na godzinę .

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy oraz certyfikat. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto GETIN NOBLE BANK S.A. o. Rybnik 03 1560 0013 2367 0288 6534 0001.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy: PDF DOC

Program szkolenia

 • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1478)
  • Zmiany dotyczące UPDOPUPDOF
   • Komercjalizowana własność intelektualna
   • Podmioty powiązane i obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych
   • Zyski niepodzielne
   • Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
   • Certyfikat rezydencji
  • Zmiany dotyczące UPDOP
   • Zmiany w przepisach o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji
   • Ustalanie przychodu i kosztów świadczeń w naturze oraz ustalenie przychodu z tytułu przekazywania świadczeń niepieniężnych
  • Zmiany dotyczące UPDOF
   • Nowe zwolnienia przedmiotowe w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
   • Przychód z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych
   • Uregulowanie przez przedsiębiorcę zobowiązania w formie świadczenia niepieniężnego
   • Oświadczenia składane w przypadku wyboru opodatkowania przychodów z najmu przez jednego z małżonków
 • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1563)
  • Deklaracje elektroniczne
 • Zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1644)
  • Ulga prorodzinna
 • Zmiany ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej z dnia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)
  • Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych i inne przepisy
 • Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia
  • Składki społeczne od niektórych wynagrodzeń
 • Zmiany dotyczące podatku od towarów i usług
  • Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczące usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących