Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Teraz Polska — XXV edycja konkursu

W imieniu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego informujemy o zainaugurowaniu XXV edycji Konkursu „Teraz Polska”. Do udziału w Konkursie zapraszamy firmy, które dzięki walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym oferowanych produktów i usług mogą stać się wizytówką polskiej gospodarki.

Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Laureaci Konkursu otrzymają prawo do wykorzystania Godła „Teraz Polska” — znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Na Laureatów Konkursu czeka również pakiet promocyjny — zniżki na reklamę w mediach współpracujących z Fundacją, możliwość skorzystania ze wspólnych kampanii promocyjnych pod szyldem „Teraz Polska”, udziału w imprezach targowo­‑wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację, czy członkostwo w Klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90 % respondentów uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego oferty wśród odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym. Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów Godło „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki Firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się w czerwcu 2015 roku. Podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną,
  • następnie do dnia przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną,
  • wnieść opłatę konkursową.

Członkowie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł. W celu skorzystania z tej oferty należy w ankiecie rejestracyjnej, w polu źródło informacji o konkursie, wpisać hasło: IPHROP.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia . Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych — od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych — od przychodu netto firmy w roku 2013.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji — terazpolska.pl.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel.: 22 826 01 91, e‑mail: konkurs@terazpolska.pl.