Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie przedsiębiorców z WFOŚiGW w Katowicach 2014.12.01

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza Członków Izby na spotkanie dla przedsiębiorców. Tematem spotkania jest „Wsparcie dla przedsiębiorców w realizacji zadań proekologicznych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” w dniu „Rezydencji pod wiatrakiem”, Rybnik­‑Popielów, ul. Konarskiego 48a. .

Spotkanie dla przedsiębiorców jest bezpłatne.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu tylko w formie elektronicznej do dnia 30.11.2014 na adres biuro@izbaph.rybnik.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Agenda

 • — powitanie:

  • Gabriela Lenartowicz — Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach,
  • Andrzej Żylak — Prezes Zarządu Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
 • — przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na zadania proekologiczne:

  • („Lista przedsięwzięć priorytetowych”, „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”, „Kryteria wyboru przedsięwzięć”, terminy naborów wniosków)

  w podziale na obszary dofinansowania:

  • Ochrona atmosfery i powierzchni Ziemi — Ewa Maniecka — Kierownik Zespołu,
  • Gospodarka wodna i ochrona wód — Krystian Smuda — Kierownik Zespołu,
  • Ochrona Przyrody, Edukacja Ekologiczna i Profilaktyka Zdrowotna — Ewa Cofała — Kierownik Zespołu,
  • Fundusze europejskie — Małgorzata Kuchna — Kierownik Zespołu.
 • — dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 • — zakończenie spotkania.