Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

ZUS — szkolenie 2014.10.10 — fotorelacja

Po raz kolejny Izba we współpracy z rybnickim Oddziałem ZUS zorganizowała bezpłatne szkolenie.

Poprowadziła je Pani Agata Androsz — Kierownik Referatu ZUS Oddział w Rybniku.

Tym razem szkolenie dotyczyło „Warunków do przyznania świadczeń emerytalno­‑rentowych”.

Galeria

IPHROP / Jacek Szymaszek