Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Śniadania Biznesowe — wrzesień 2014

W dniu odbyło się kolejne z serii comiesięcznych spotkań Prezesów, Dyrektorów i Właścicieli firm członkowskich w formie „Śniadań Biznesowych”.

Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotkania są platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk, które zostały już zastosowane przez przedsiębiorców i mogą być pomocne innym przedsiębiorcom przy rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Gościny udzieliła „Rezydencja pod Wiatrakiem”.

Galeria

IPHROP / Katarzyna Gilner