Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Szkolenie z zakresu ochrony środowiska — 2014.05.23

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na szkolenie „Aktualne obowiązki prawne z zakresu ochrony środowiska nałożone na Przedsiębiorcę”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w dniu , a poprowadzą je Pan Tomasz Łuczak, Prezes Zarządu EnviEco Sp.o.o., oraz Pan Arkadiusz Kruk — specjaliści w dziedzinie Prawa Ochrony Środowiska.

Opłata za szkolenie wynosi 250  + VAT, cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Członkowie Izby otrzymują 10 % rabatu.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do 21.05.2014 poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby. Opłatę za szkolenie prosimy wpłacać na konto GETIN NOBLE BANK S.A. o. Rybnik 03 1560 0013 2367 0288 6534 0001.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dokumenty

 • Formularz zgłoszeniowy: PDF DOC

Program szkolenia

 1. Omówienie podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
  • Struktura prawna z zakresu ochrony środowiska (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy):
   • Prawo Ochrony Środowiska,
   • Ustawa o odpadach,
   • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
   • Prawo wodne.
  • Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony środowiska.
 2. Omówienie sprawozdawczość z tytułu korzystania ze środowiska.
  • Obowiązki nakładane przez prawo na przedsiębiorcę.
  • Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczości.
  • Zasady składania sprawozdań.
  • Sposób sporządzania sprawozdań.
  • Wzory formularzy do prowadzenia ewidencji oraz formularze sprawozdań.
  • Raportowanie do KOBiZE.
 3. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska:
  • podstawa prawna;
  • zasady naliczania i wnoszenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska dotyczy:
   • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
   • wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi,
   • pobór wód,
   • składowanie odpadów.
 4. Omówienie pozwoleń i decyzji środowiskowych.
  • Pozwolenia na emisję gazów i pyłów.
  • Pozwolenia wodnoprawne.
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  • Zasady sporządzania wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń.
 5. Omówienie sankcji i kar administracyjnych za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych.
 6. Ćwiczenia praktyczne z naliczania opłat środowiskowych.
 7. Pytania i odpowiedzi — dyskusja.