Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie: „Korzyści ze zmiany sprzedawcy energii”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na spotkanie Korzyści ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i/lub gazu.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Izby w dniu , a poprowadzi je pan Leszek Rojczyk — Prezes Zarządu Energia Optimum Sp. z o.o. Spotkanie rozpocznie się o godzinie , a zakończenie planowane jest na godzinę .

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzez fax, e‑mail, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w siedzibie Izby.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Dokumenty

Program spotkania

Część I — organizacja i uwarunkowania rynku energii elektrycznej i gazu

 • Uwarunkowania prawne:
  • Ustawa Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. nr 1059) oraz rozporządzenia wykonawcze;
  • prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii (reguła TPA) oraz prawo do wypowiedzenia istniejących umów kompleksowych dostarczania energii i świadczenia usług dystrybucji;
  • obowiązek świadczenia usług dystrybucji energii bez względu na to, kim jest sprzedawca;
  • „obligo” giełdowe zapewniające dostęp niezależnym sprzedawcom do energii elektrycznej na rynku hurtowym.
 • Rynek energii elektrycznej:
  • organizacja rynku — poziom hurtowy (TGE, OTC), poziom detaliczny (sprzedaż kompleksowa, rozdzielona, rezerwowa), rynek bilansujący;
  • składniki ceny energii — energia elektryczna, certyfikaty (zielony, fioletowy, biały), akcyza, marża sprzedawcy, VAT;
  • trendy cenowe.
 • Konkurencja na rynku:
  • sprzedawcy „zasiedziali” – lokalne spółki energetyczne świadczące usługi kompleksowe (Tauron, PGE, Enea, Energa, RWE), niezależni sprzedawcy (EDF Energia, PKP Energetyka, DUON, Corrente, Energetyczne Centrum, GDF Suez, Axpo Trading, CEZ Trade… ogółem 200 koncesji);
  • brak ograniczeń geograficznych;
  • swobodne kształtowanie cen (bez odniesień do grup taryfowych).
 • Potencjalne oszczędności:
  • cenniki sprzedawców „zasiedziałych”;
  • akcje promocyjne i lojalnościowe;
  • aktualne ceny oferowane klientom, profil zużycia i profil ryzyka.
 • Konieczne działania i procedury:
  • zawarcie umowy sprzedaży energii;
  • dostosowanie układów pomiarowych (tylko dla grup taryfowych Bxx);
  • wypowiedzenie aktualnych umów kompleksowych;
  • przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy (zgłoszenie nowego sprzedawcy, weryfikacja danych);
  • zawarcie umowy świadczenia usług dystrybucji;
  • rozpoczęcie dostaw.
 • Rynek gazu:
  • stan rozwoju (stopień liberalizacji) i uregulowań prawnych;
  • aspekty praktyczne zmiany sprzedawcy;
  • potencjał oszczędności.

Część II — oferta sprzedaży dla zainteresowanych członków Izby

 • Oferta dla energii elektrycznej — okres trwania umowy, struktura aktualnego zużycia, harmonogram zmiany sprzedawcy.
 • Oferta dla paliwa gazowego — okres trwania umowy, struktura aktualnego zużycia, harmonogram zmiany sprzedawcy.