Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

Prezydent Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz firma Mutag Polska Sp.o.o. zapraszają na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące organizacji na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT Rybnik.

Spotkanie odbędzie się w budynku Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych (LNTP) na terenie kampusu Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13E w sali nr a03.

Harmonogram spotkania:

 • — rozpoczęcie spotkania i powitanie gości;
 • — przedstawienie charakterystyki przedsięwzięcia CIT Rybnik:
  • forma organizacyjno­‑prawna,
  • możliwości i charakterystyka pozyskania dotacji unijnych zaplanowanych na lata 2014–2020,
  • przedstawienie warunków lokalowych CIT Rybnik (powierzchnia, koszty, możliwości infrastrukturalne),
  • propozycja członkostwa w CIT Rybnik (forma, opłaty, korzyści);
 • — dyskusja i podsumowanie wniosków;
 • — przejście do budynku CUTI będącego planowaną siedzibą CIT Rybnik, zwiedzanie budynku i poszczególnych lokali.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu (32) 433 03 55.