Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Centrum Innowacji Technologicznych — Rybnik

Urząd Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz firma Mutag Polska Sp.o.o. zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT Rybnik.

Przedsięwzięciu patronuje Pan Profesor Jerzy Buzek, premier rządu RP w latach 1997–2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012.