Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Podpis elektroniczny

W siedzibie Izby Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego można kupić bezpieczny podpis elektroniczny.

Upowszechnienie się elektronicznych form przekazu informacji wiąże się z przesyłaniem ich w sieciach publicznych. Dokumenty przesyłane w ten sposób wymagają zapewnienia im wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zastosowanie metod kryptograficznych pozwala na zagwarantowanie ochrony na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku dokumentów tradycyjnych.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wykorzystując podpis elektroniczny możliwe jest podpisywanie m.in. faktur, transakcji elektronicznych, umów cywilno­‑prawnych i deklaracji ZUS‑u.

Od wszystkie firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników prowadzące elektroniczne rozliczenia z ZUS‑em muszą korzystać wyłącznie z certyfikatów kwalifikowanych.

Ponadto od ustawa o swobodzie działalności gospodarczej daje osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą możliwość zarejestrowana jej przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów GUS‑u, ZUS‑u i Urzędu Skarbowego. Wniosek składany w ten sposób musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Zapraszamy do Punktu Weryfikacji Tożsamości przy Izbie Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, tel. 32 42 211 68.