Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

6 i 7 października 2011 roku w Katowicach, odbędzie się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw — jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora MŚP w Europie Środkowo­‑Wschodniej. W ciągu dwóch dni odbędzie się 11 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Imprezie towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo. Kongres zainauguruje wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma na celu zdiagnozowanie obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora MŚP, samorządów terytorialnych oraz instytucji naukowo­‑badawczych. Europejski charakter Kongresu podkreślą zagraniczni goście m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji, oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego. Zaprezentują oni doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP w oparciu o sposoby zdobywania wiedzy na temat działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, procedury oraz koszty związane z założeniem firmy a także możliwości reprezentowania interesów MŚP wobec władzy publicznej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Głównymi tematami Kongresu będą zagadnienia związane z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przede wszystkim barier i zagrożeń, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy.

Sesje panelowe traktować będą również na temat roli otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju oraz wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacji polskich firm oraz współpracy nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Nie zabraknie również tak ważnych tematów jak: rodzinna przedsiębiorczość, etyka w biznesie czy społeczna odpowiedzialność biznesu.

Spotkania panelowe oraz dyskusje odbywać się będą w kilku lokalizacjach w stolicy Górnego Śląska:

  • w katowickim Centrum Kultury im. K. Bochenek,
  • w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  • w gmachu Biblioteki Śląskiej.

Organizatorzy Kongresu będą gromadzić wnioski oraz konkluzje dotyczące pomysłów i rozwiązań dla polskiego sektora MŚP, które następnie zostaną opracowane przez ekspertów i przekazane w formie rekomendacji władzom Rzeczypospolitej Polskiej. Kongres będzie próbą unifikacji podejścia prawodawstwa krajów europejskich, w tym także Polski, wobec małych i średnich firm, czego nikt w tej części świata dotychczas nie robił.

Kongresowi towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę małym i średnim firmom. Organizatorzy zarezerwowali miejsce dla blisko 200 wystawców, których ekspozycje będzie można odwiedzać przez dwa dni.

Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, który potwierdził swój udział w inauguracji.

Kongres odbywa się także pod Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Partnerami merytorycznymi są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Współgospodarzami wydarzenia — Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice.

Więcej informacji na stronie: www.kongresmsp.eu