Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie „Przy Kawie”

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zaprasza na spotkanie „Przy Kawie” w dniu 21.11.2007 r. tj. środa o godzinie 11:00 w Kawiarni „Na Poddaszu” w Rybniku, Rynek 12.

Gościem specjalnym będzie Pan Jarosław Kuźnik, Naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika. Tematem spotkania będą: „Wymagania ochrony środowiska w działalności gospodarczej”. Omówione zostaną m.in.

  • postępowanie inwestycyjne,
  • gospodarowanie odpadami,
  • gospodarowanie wodno­‑ściekowe,
  • zezwolenie na likwidację zieleni,
  • ochrona powietrza,
  • hałas.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu przedstawicieli wszystkich firm, nie tylko zrzeszonych w Izbie.