Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Wizyta Konsula Niemiec

W poniedziałek 29 stycznia w Rybniku gościł Michael Morgenstern, zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.

Najpierw spotkał się z władzami miasta, gdzie zapoznał się z ofertą inwestycyjną Rybnika, następnie złożył wizytę w Izbie Przemysłowo­‑Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Wraz z przedstawicielami rybnickiego urzędu odwiedził też Elektrownię Rybnik.

Galeria