Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Spotkanie noworoczne

11 stycznia w scenerii rybnickiego Ratusza odbędzie się noworoczne spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Rybnika i Izbę Przemysłowo­‑Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Spotkanie Noworoczne służy integracji środowiska gospodarczego i jest okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w gronie przyjaciół. Wśród uczestników spotkania będą senatorowie i posłowie RP, przedstawiciele górnictwa, świata nauki i kultury, władz wojewódzkich i samorządowych.

Podczas spotkania zostaną wręczone, jak co roku, Honorowe Medale Izby, firmom członkowskim, które w minionym roku obchodziły jubileusze swej działalności.

Spotkanie jest okazją do złożenia sobie noworocznych życzeń oraz zwiedzania zbiorów Muzeum, które mieści się w Ratuszu.

Spotkania Noworoczne już na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości organizowanych w Rybniku.