Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Delegacja z Chorwacji

W dniach od do w związku z ceremonią wręczenia nagród „Czarny Diament”, w Rybniku goszczą przedstawiciele z województwa Dubrowacko­‑Neretwańskiego z Chorwacji, to jest Pani wojewoda Mira Buconić, przedstawiciele Izb Gospodarczych: Prezydent Izby Gospodarczej w Dubrowniku — Pani Terezina Orlić, Prezydent Izby Rzemieślniczej w Dubrowniku — Pan Svetan Pejić, Prezydent Izby Gospodarczej w Šibeniku — Pan Petar Škender, wraz z pracownikami.

delegacja z Chorwacji spotkała się z przedstawicielami Urzędu Miasta Rybnika, celem omówienia możliwości pozyskiwania środków przedakcesyjnych z Unii Europejskiej oraz zaprezentowania ogromnych możliwości rozwoju miasta. Miasto Rybnik bowiem na szeroką skalę korzystało z możliwości pozyskiwania środków unijnych i zrealizowało wiele projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej, które bez wsparcia byłyby trudne do osiągnięcia.

Delegacja z Chorwacji odwiedzi również Kopalnię Węgla Kamiennego „Marcel” wchodzącą w skład Kompanii Węglowej S.A., która jest tegorocznym laureatem nagrody „Czarny Diament”.

Galeria

Leszek Rojek