Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

KIGNET — izbowy system wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest niska i ma, z punktu widzenia ekonomii, nietrwałe podstawy. Potwierdzają to dane statystyczne i ekonomiczne. Konieczność zadbania o konkurencyjność polskiej gospodarki nie wynika tylko z jej kondycji, także wejście polskich przedsiębiorstw na rynek unijny prowadzi do zetknięcia się z firmami europejskimi, które korzystają ze środków Unii Europejskiej.

W tworzeniu przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw pomagać ma Projekt KIGNET, czyli izbowy system wspierania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. KIGNET to projekt, w ramach którego tworzone sa nowe, wysokiej jakości usługi dla polskich przedsiębiorstw. Działalność sieci jest oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości, głównie izbach gospodarczych, izbach branżowych i regionalnych.

Głównymi zadaniami Projektu, który zakończy się , są:

  • stworzenie przez KIG z udziałem członkowskich izb wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw;
  • stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, innych izb, klientów;
  • utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci;
  • stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb — uczestników podsieci;
  • zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET;
  • uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach uczestniczących w KIGNET;
  • stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci;
  • wspólna promocja usług poszczególnych sieci.

Izba Przemysłowo­‑Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego bierze czynny udział w Projekcie KIGNET. W związku z tym przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje problemy i zapytania do naszej Izby.

Unia dla przedsiębiorczych • Program Konkurencyjność

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.